Testování internetových stránek je nezbytné

Jakékoli internetové stránky mohou v současné době dosahovat různé kvality. Mnozí lidé a také společnosti si tento fakt bohužel neuvědomují a jejich stránky tak mohou v mnohých ohledech strádat. Vše může vyřešit kvalitní analýza webu, kterou provádí profesionální společnosti. Jedná se prakticky o testování webu, jež může přinést velmi zajímavé poznatky. Podívejme se tedy konkrétně na záležitosti, které může profesionální testování prokázat. Než začneme odkrývat jednotlivé součásti testování, je třeba přesně vědět, pro jaké účely webové stránky provozujete. Pokud se jedná o weby čistě informační, které slouží spíše fyzickým osobám, tak pro ty analýza rozhodně nemusí být až tolik důležitá. Naopak tvorba webových stránek pro mnohé společnosti již důležitá z hlediska některých ukazatelů jistě je. Hodně důležitým ukazatelem je zejména rychlost konkrétního webu. Ta musí určitě splňovat určité parametry, pod které by majitel konkrétního webu jít určitě neměl. Prakticky nezbytná je také dohledatelnost webů, kterou kvalitní analýza webu také odhalí. Je nutné mít určité pozice ve vyhledávačích. Pozor bychom si měli dát zejména na důvěryhodnost stránek a také pochopitelně na využití samotného titulu, který se také značně podílí na hledanosti webu. V neposlední řadě je také zapotřebí, aby se tvorba www stránek, respektive později samotní majitelé stránek řídili určitou efektivitou fungování webu. Úspěšnost webů je prokazována na základě jejich hledanosti, kterou bez problémů může test webu také odhalit. Pokud některé profesionální společnosti zanedbávají testování svých stránek, tak dochází zpravidla k tomu, že jejich zakázky velmi rapidně klesají, jelikož o existenci této společnosti ví mnohem méně lidí.

Rakouské weby příležitostí pro české IT firmy

Společnost it2b s. r. o. spustila další 3 zajímavé projekty. Tentokrát se jednalo o multijazykové prezentace zahraničních penzionů, které jsou podpořeny zajímavými flashovými efekty. Prezentace se týká rakouských penzionů Sonnenschein a Zillerhof. Tak jak se vyvíjí trh a cestovní ruch, tak se musí vyvíjet i formy propagace. Moderní a svěží vzhled je samozřejmostí, následovat však musí co nejpříjemnější prostředí pro návštěvníky webové prezentace. Moderní technologie jako flash, mohou prezentaci osvěžit a zpříjemnit. „Snažili jsme se udělat maximum pro to, aby byli zákazníci spokojeni, aby už při prohlížení webové prezentace měli pocit, že jsou již na dovolené v těchto exkluzivních penzionech,“ přibližuje základní vizi těchto prezentací jednatel společnosti it2b s. r. o., Ing. Radek Šebela. Velkou výzvou byla multijazyčnost prezentací a také náročné zadání.

Další povedenou prezentací je web pro stomatologickou ambulanci Danedent. V této prezentaci vítězí jasná linka prezentace, která
demonstruje předmět podnikání společnosti. Podobnou prezentaci již společnost it2b vytvořila pro KaVo s. r. o., tato společnost je jedním z hlavních lídrů na trhu v oblasti stomatologického vybavení. Nyní společnost chystá projekt realitního serveru pro ukrajinský trh. „Ano, je to pravda. Nyní je před námi další zajímavý projekt a je určen pro východní trhy,“ poodhlauje s úsměvem Šebela.

Radioengineering součástí Web of Science

Společnost Thomson Reuters, která spravuje unikátní citační databázi Web of Science, zařadila do své databáze vědecký časopis Radioengineering, který je vydáván na Ústavu radioelektroniky, FEKT VUT v Brně. Po téměř deseti letech snažení byl časopisu přidělen impaktní faktor s hodnotou 0,312.

Časopis Radioengineering byl založen v roce 1992 jako společná publikace českých a slovenských technických univerzit a výborů URSI (Union Radio Scientifique Internationale). Aby byla zajištěna co možná nejvyšší možná míra nezávislosti časopisu, byla ustanovena Společnost pro radioelektronické inženýrství, která se stala vydavatelem časopisu. Charakter časopisu Radioengineering je interdisciplinární. Tento časopis se zabývá širokou oblastí radioelektroniky od šíření vln, přes antény, dále vysokofrekvenční obvody a optoelektroniku, konče zpracováním signálu a multimédií. Časopis je tedy představitelem širokého pohledu na všechny aspekty dnešní radiotechniky a vědy. Nabádá k vzájemné inspirace mezi jednotlivými disciplínami, a snaží se podporovat jejich soudržnost v rámci komplexních systémů.

Velkou předností časopisu je snaha povzbudit mladé vědce v psaní vědeckých článků. Časopis jim nabízí příležitost k jejich prvním zveřejněným článkům a nabízí jim své první zkušenosti v psaní vědeckého článku. Nezávislí hodnotitelé pečlivě přezkoumají každý předložený článek, a snaží se detailněji vysvětlit silnější a slabší stránky jejich autorům.

„Časopis se snaží přispívat k trendu tzv. otevřeného publikování. Zveřejňované články nejsou jen volně dostupné na internetu, ale jejich pasáže mohou být čtenáři dokonce dále využívány (za podmínky dodržení pravidel licencování Creative Commons 3.0). Časopis připravuje předpublikační zveřejňování příspěvků a zvažuje zavedení dalších moderních přístupů k šíření nejnovějších poznatků z oblasti komunikačních technologií,“ přibližuje podstatu vědeckého časopisu vedoucí Ústavu radioelektroniky a šéfredaktor, prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida.

Kromě komplexnosti pohledu se časopis od partnerských periodik odlišuje vysokou rychlostí publikování článků a podporou mladým autorům. Co se týká rychlosti publikování, kvalitní články se objeví na Web of Science do tří měsíců od data odevzdání rukopisu redakci. Co se týká podpory mladých autorů, pečlivě vybraní recenzenti jsou žádáni o podrobné komentáře k rukopisům, jež pomáhají mladým autorům zlepšovat své publikační schopnosti.

Citační databáze Web of Science je výběrová. Každým rokem žádají o zařazení do Web of Science vydavatelé více než 2 000 periodik, přičemž ve výběrovém řízení uspěje zhruba jen 10 % z nich. Hodnocení časopisu zahrnuje celou řadu kritérií od dodržování publikačních termínů přes složení redakční rady, kvalitu angličtiny v článcích, mezinárodní diverzitu autorů, citační historii článků až po pozici periodika v daném regionu.

„Zařazení časopisu Radioengineering do databáze Thomson Reuters je výsledkem 10 let intenzivní práce, která byla zaměřena na propagaci tohoto periodika v rámci evropské komunity odborníků, zabývajících se komunikačními technologiemi,“ komentuje úspěch Raida.

Aby propagace časopisu měla smysl, musela být zajištěna vysoká úroveň publikovaných článků a jejich dostatečná citovanost. Vysokou úroveň článků zajišťuje pečlivé posouzení každého příspěvku třemi nezávislými recenzenty (jediná negativní recenze znamená odmítnutí článku). Dostatečnou citovanost přineslo zařazení časopisu mezi periodika s otevřeným přístupem (všechny články jsou k dispozici bezplatně na internetu).

„O tom, že časopis se stal uznávaným evropským periodikem, svědčí řada speciálních čísel věnovaných mezinárodním konferencím, workshopům akcí COST či speciálním oblastem výzkumu komunikačních systémů. Tato speciální čísla jsou připravována předními evropskými odborníky a je o ně v odborné komunitě velký zájem,“ dodává Raida s úsměvem.

Zařazení časopisu do databáze Thomson Reuters je chápán zejména jako závazek další práce na rozvoji časopis a na zvyšování jeho prestiže. Kromě Thomson Reuters je Radioengineering součástí databází SCOPUS, EBSCO, INSPEC a Directory of Open Access Journals.