Na VUT startuje druhé kolo přihlášek

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (FEKT) stále
přijímá přihlášky do 2. kola přijímacího řízení. Všichni mladí lidé mají možnost
získat kvalitní odborné vzdělání v prestižních oborech, o které je na trhu stále
zájem. I to jsou důvody proč studovat elektrotechnické obory.

Druhé kolo přijímacího řízení je otevřeno od 16. července a možnost zajistit si zajímavé
studium v Brně na jedné z nejvýznamnějších vysokých škol v ČR využilo již velké množství
mladých lidí. „Jsme rádi, že se k nám přihlásilo na druhé kolo tolik studentů, těší nás
zájem o fakultu i obor takový,“ dodává děkanka FEKT, prof. Ing. Jarmila Dědková,
CSc.

Fakulta navíc nabízí také nový komplex, kde budou mít studenti vše pod jednou střechou.
Výuku, speciální laboratoře, ale také další možnosti realizace. „V září se chystáme otevřít moderní komplex, díky němuž bude celá fakulta pohromadě a na jednom místě. To v dnešním uspěchaném životě hraje také významnou roli,“ dodává s úsměvem děkanka Dědková.

Na fakultě je možné studovat odborné předměty v několika studijních programech,
od řídicí techniky a robotiky, biomedicínské inženýrství, silnoproudou elektrotechniky
a elektroniku, elektroniku a elektrotechnologie, mikroelektroniku, radioelektroniky a
teleinformatiky. „Můžeme se pochlubit vysokou úspěšností našich absolventů a i studentů, kteří pracují již v průběhu studia, snažíme se jim nabídnout cesty, jak se uplatit již během studia a myslím, že se nám to docela úspěšně daří,“ říká Dědková. Studenti se mohou také zapojit do zajímavých studentských projektů a soutěží, např. EEICT, soutěže
pořádané s partnerem fakulty – společností ČEZ a mnoha dalších. O jejich studentský život
se stará také studentský spolek – Studenti pro studenty.

Možnost podat si přihlášku na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií mají
zájemci až do 10. srpna 2010, více informací naleznou na http://www.feec.vutbr.cz/
studium/admissions.php.cz
.

Rakouské weby příležitostí pro české IT firmy

Společnost it2b s. r. o. spustila další 3 zajímavé projekty. Tentokrát se jednalo o multijazykové prezentace zahraničních penzionů, které jsou podpořeny zajímavými flashovými efekty. Prezentace se týká rakouských penzionů Sonnenschein a Zillerhof. Tak jak se vyvíjí trh a cestovní ruch, tak se musí vyvíjet i formy propagace. Moderní a svěží vzhled je samozřejmostí, následovat však musí co nejpříjemnější prostředí pro návštěvníky webové prezentace. Moderní technologie jako flash, mohou prezentaci osvěžit a zpříjemnit. „Snažili jsme se udělat maximum pro to, aby byli zákazníci spokojeni, aby už při prohlížení webové prezentace měli pocit, že jsou již na dovolené v těchto exkluzivních penzionech,“ přibližuje základní vizi těchto prezentací jednatel společnosti it2b s. r. o., Ing. Radek Šebela. Velkou výzvou byla multijazyčnost prezentací a také náročné zadání.

Další povedenou prezentací je web pro stomatologickou ambulanci Danedent. V této prezentaci vítězí jasná linka prezentace, která
demonstruje předmět podnikání společnosti. Podobnou prezentaci již společnost it2b vytvořila pro KaVo s. r. o., tato společnost je jedním z hlavních lídrů na trhu v oblasti stomatologického vybavení. Nyní společnost chystá projekt realitního serveru pro ukrajinský trh. „Ano, je to pravda. Nyní je před námi další zajímavý projekt a je určen pro východní trhy,“ poodhlauje s úsměvem Šebela.

Radioengineering součástí Web of Science

Společnost Thomson Reuters, která spravuje unikátní citační databázi Web of Science, zařadila do své databáze vědecký časopis Radioengineering, který je vydáván na Ústavu radioelektroniky, FEKT VUT v Brně. Po téměř deseti letech snažení byl časopisu přidělen impaktní faktor s hodnotou 0,312.

Časopis Radioengineering byl založen v roce 1992 jako společná publikace českých a slovenských technických univerzit a výborů URSI (Union Radio Scientifique Internationale). Aby byla zajištěna co možná nejvyšší možná míra nezávislosti časopisu, byla ustanovena Společnost pro radioelektronické inženýrství, která se stala vydavatelem časopisu. Charakter časopisu Radioengineering je interdisciplinární. Tento časopis se zabývá širokou oblastí radioelektroniky od šíření vln, přes antény, dále vysokofrekvenční obvody a optoelektroniku, konče zpracováním signálu a multimédií. Časopis je tedy představitelem širokého pohledu na všechny aspekty dnešní radiotechniky a vědy. Nabádá k vzájemné inspirace mezi jednotlivými disciplínami, a snaží se podporovat jejich soudržnost v rámci komplexních systémů.

Velkou předností časopisu je snaha povzbudit mladé vědce v psaní vědeckých článků. Časopis jim nabízí příležitost k jejich prvním zveřejněným článkům a nabízí jim své první zkušenosti v psaní vědeckého článku. Nezávislí hodnotitelé pečlivě přezkoumají každý předložený článek, a snaží se detailněji vysvětlit silnější a slabší stránky jejich autorům.

„Časopis se snaží přispívat k trendu tzv. otevřeného publikování. Zveřejňované články nejsou jen volně dostupné na internetu, ale jejich pasáže mohou být čtenáři dokonce dále využívány (za podmínky dodržení pravidel licencování Creative Commons 3.0). Časopis připravuje předpublikační zveřejňování příspěvků a zvažuje zavedení dalších moderních přístupů k šíření nejnovějších poznatků z oblasti komunikačních technologií,“ přibližuje podstatu vědeckého časopisu vedoucí Ústavu radioelektroniky a šéfredaktor, prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida.

Kromě komplexnosti pohledu se časopis od partnerských periodik odlišuje vysokou rychlostí publikování článků a podporou mladým autorům. Co se týká rychlosti publikování, kvalitní články se objeví na Web of Science do tří měsíců od data odevzdání rukopisu redakci. Co se týká podpory mladých autorů, pečlivě vybraní recenzenti jsou žádáni o podrobné komentáře k rukopisům, jež pomáhají mladým autorům zlepšovat své publikační schopnosti.

Citační databáze Web of Science je výběrová. Každým rokem žádají o zařazení do Web of Science vydavatelé více než 2 000 periodik, přičemž ve výběrovém řízení uspěje zhruba jen 10 % z nich. Hodnocení časopisu zahrnuje celou řadu kritérií od dodržování publikačních termínů přes složení redakční rady, kvalitu angličtiny v článcích, mezinárodní diverzitu autorů, citační historii článků až po pozici periodika v daném regionu.

„Zařazení časopisu Radioengineering do databáze Thomson Reuters je výsledkem 10 let intenzivní práce, která byla zaměřena na propagaci tohoto periodika v rámci evropské komunity odborníků, zabývajících se komunikačními technologiemi,“ komentuje úspěch Raida.

Aby propagace časopisu měla smysl, musela být zajištěna vysoká úroveň publikovaných článků a jejich dostatečná citovanost. Vysokou úroveň článků zajišťuje pečlivé posouzení každého příspěvku třemi nezávislými recenzenty (jediná negativní recenze znamená odmítnutí článku). Dostatečnou citovanost přineslo zařazení časopisu mezi periodika s otevřeným přístupem (všechny články jsou k dispozici bezplatně na internetu).

„O tom, že časopis se stal uznávaným evropským periodikem, svědčí řada speciálních čísel věnovaných mezinárodním konferencím, workshopům akcí COST či speciálním oblastem výzkumu komunikačních systémů. Tato speciální čísla jsou připravována předními evropskými odborníky a je o ně v odborné komunitě velký zájem,“ dodává Raida s úsměvem.

Zařazení časopisu do databáze Thomson Reuters je chápán zejména jako závazek další práce na rozvoji časopis a na zvyšování jeho prestiže. Kromě Thomson Reuters je Radioengineering součástí databází SCOPUS, EBSCO, INSPEC a Directory of Open Access Journals.

Dělejte pro miss a dostaňte se do televize

(Brno, 29. dubna 2010) Společnost it2b s. r. o. se poprvé představila v televizi. Jednatel společnosti, Ing. Radek Šebela, byl pozván do vysílání zpravodajské televize ZET 1. Kde promluvil o receptu proti krizi a elitních projektech společnosti it2b s. r. o.

9. března 2010 v pořadu „Téma Z1 Byznys a podniky“ zpravodajské stanice Z1, vystoupil jednatel brněnské společnosti it2b s. r. o. Ing. Radek Šebela a popsal, jak může uspět lokální společnost ve světě velkých hráčů. Nejvíce prostoru bylo věnováno projektům pro společnost DataConsult, která a subdodávkách na jejich projektech pro Toshibu, Logitech a EA Sports. „Tyto projekty byly v poslední době stěžejní pro naši společnost, ale neznamená to, že bychom usnuli na vavřínech,“ dodává Ing. Radek Šebela. Mezi dalšími hosty tohoto pořadu byli mimo jiné prezident mediální skupiny Lagardère Active ČR, člen Představenstva Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV) a Rytíř umění a literatury Michel Fleischmann.

Mezi současné zajímavé  projekty můžeme zařadit portál Football Management Agency (www.agentfma.cz), který slouží pro aktuality ze světa fotbalu a zastupování jednotlivých hráčů, dále se chystá spuštění projektu penzionu Sonnenschein a Zillerhof. který bude nabízet zajímavé služby pro návštěvníky v Rakousku. Významnou roli hraje v portfoliu služeb it2b logistický informační portál Eulog.cz, který poskytuje zajímavosti ze světa logistiky.

Avšak jeden z nejzajímavějších projektů je pro finalistku MISS ČR a modelku, Blanku Javorskou. „Ano, je pravda, že v současné době vyvíjíme webovou prezentaci pro Blanku Javorskou, která by se měla stát novou tváří společnosti it2b,“ dodává PR manažer společnosti it2b, Jiří Wagner.

Vysoké školy a veřejný sektor

(Brno, 25. dubna 2010) Společnost it2b s. r. o. se opět připravuje na spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelu v Brně. Tento rok se bude účastnit opět studentské soutěže Top Student a zvažuje svou účast také na Job Fairu PEF.

Spolupráce s univerzitou a jejími studenty je velmi inspirativní a může toho hodně přinést veřejnému sektoru, ale také i univerzitě. Oboustranná interakce je velmi důležitá a v současné době si to uvědomují obě strany. „Spolupráce s PEF si velmi vážíme a jsme rádi, že můžeme svými znalostmi a zkušenostmi podpořit mladé kreativní lidi,“ líčí PR manažer společnosti it2b, Jiří Wagner a dodává: „s fakultou spolupracujeme již delší dobu a tento rok jsme se podíleli již na 2. fakultním plesu.“

A tím výčet společných aktivit nekončí. Nyní se it2b připravuje zapojit stejně jako v loňském roce do studentské soutěže Top Student, která se uskuteční 26. dubna. V této soutěži mají studenti prokázat svou schopnost vypořádat se v krátkém čase se zadáním z praxe. Nejúspěšnější studenti budou oceněni a dost často jim je nabídnut dlouhodobá spolupráce. „Vidíme v této soutěži unikátní možnost pro studenty ověřit si co umí a také jim to může otevřít dveře ke spolupráci a zkušenostem,“ dodává jednatel společnosti it2b, ing. Radek Šebela, absolvent fakulty ve studijním oboru Ekonomická informatika.

Spolupráce it2b a Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně je však ještě rozsáhlejší a to zejména v oblasti poskytování praxe a spolupráce pro studenty. „Základnu našich pracovníků tvoří mimo jiné také studenti a absolventi této fakulty, to dokládá jejich úroveň a schopnosti. Proto se snažíme fakultu podporovat a pomoci vychovávat další odborníky nejen z oblasti IT,“ doplňuje Ing. Šebela. Tato spolupráce je zejména spojena s tvorbou webových aplikací, správou sítě a dalšími reálnými projekty, kde se mohou studenti zdokonalovat a získávat cenné zkušenosti.

Brněnská společnost IT2B pracuje pro světové hráče

(Brno, 1. března 2010) Společnost it2b s. r. o. připravila jako subdodávku zajímavé projekty pro společnosti Toshiba, Logitech a EA Sports. Odborné služby a poradenství pro tyto firmy poskytli odborníci z it2b jako outsourcing, tím došlo k efektivnějšímu využití zdrojů pro všechny strany.

Každá společnost očekávala trošku něco jiného od svého produktu. Od toho se odvíjelo zejména zadání projektů. Pro Toshibu šlo o microsite na podporu prodeje produktů se sérií interaktivních flash bannerů. Jednalo se o propagaci novinkového notebooku.

Logitech si nechal natočit propagační video, které bylo vylepšeno o flashové prvky. Cílem bylo propagovat soutěž společnosti ve slovenských supermarketech.

Zřejmě nejzajímavější a nejnáročnější byl projekt pro společnost EA Sports. U projektu jde o vytvoření zkušebního portálu, kde mohou novináři testovat novinky a zjišťovat veškeré nové údaje o hrách společnosti. Má jít o interaktivní model komunikace mezi produktem a novináři.

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat tyto významné partnery pro naši společnost, věříme, že se naše spolupráce bude prohlubovat i v jiných oblastech,“ okomentoval úspěch jednatel společnosti it2b s. r. o. ing. Radek Šebela.